Lanţ valoric integrat pentru îmbunătăţirea pieţei muncii

2SOFT/1.1/94
Programul operaţional comun România – Republica Moldova 2014-2020

Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare.
Prioritatea 1.1: Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este crearea unui lanț valoric integrat pentru îmbunătățirea pieței muncii, cât și facilitarea accesului la sistemul de învățământ terțiar prin dezvoltarea serviciilor educaționale și a capacității resurselor umane printr-o serie de activități specifice de orientare în cariera profesională, pentru 500 de membri ai grupului țintă, cum ar fi: instruiri și ateliere pe teme relevante, consiliere profesională, acordarea de asistență într-un program de mobilitate și dezvoltarea cooperării instituționale prin care se vor stabili 40 de parteneriate transfrontaliere între instituții de învățământ și entități economice din raionul Ialoveni, Republica Moldova și patru județe din România (Iași, Botoșani, Galați, Vaslui), pentru o perioadă de 18 luni.

Perioada de implementare (update): 11.02.2021 – 10.10.2022Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal