Activitățile proiectului

GA1 – Management de proiect

Activitatea 1.1 Coordonarea activităților proiectului

Activitatea 1.2 Managementul grupului țintă

Activitatea 1.3 Monitorizarea și raportarea activităților proiectului

GA2 – Planificarea informării și comunicării

Activitatea 2.1 Organizarea conferinței de deschidere

Activitatea 2.2 Organizarea campaniei de informare

Activitatea 2.3 Organizarea conferinței de închidere

GA3 – Implementarea proiectului

Activitatea 3.1 Implementarea Programului de dezvoltare a abilităților

Activitatea 3.2 Organizarea sesiunilor consiliere în dezvoltarea carierei

Activitatea 3.3 Organizarea programului de mobilitate transfrontalier Student in Iasi

Activitatea 3.4 Dezvoltarea cadrului pentru parteneriatul în educație