Despre proiect

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este atât crearea unui lanț valoric integrat pentru îmbunătățirea pieței muncii, cât și facilitarea accesului la sistemul de învățământ terțiar prin dezvoltarea serviciilor educaționale și a capacității resurselor umane printr-o serie de activități specifice, pentru 500 de membri ai grupul țintă, cum ar fi: organizarea de instruiri și ateliere pe teme relevante, oferirea de servicii de consiliere vocațională și profesională, acordarea de asistență într-un program de mobilitate și dezvoltarea cooperării instituționale prin stabilirea a 40 de parteneriate transfrontaliere între instituțiile de învățământ și entitățile economice din regiunea Ialoveni din Republica Moldova și patru județe din România (Iași, Botoșani, Galați, Vaslui), pe o perioadă de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului contribuie la obiectivul general al JOP România-Republica Moldova 2014-2020, constând în îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele din zona Programului, prin următoarele măsuri specifice: stimularea participării la programe de învățare complementară pentru elevii care sunt înscriși în învățământul liceal, creșterea abilităților și competențelor specifice și transversale, îmbunătățirea accesibilității pe piața muncii și, prin urmare, creșterea numărului de elevi și studenți care își vor găsi un loc de muncă. Aceste măsuri vor contribui activ și în comun la dezvoltarea durabilă economică și socială a regiunilor de pe ambele părți ale frontierei comune.

Obiective specifice
Oferirea de programe de sprijin pentru dezvoltarea abilităților transversale și practice după cum urmează: organizarea de cursuri online de antreprenoriat și alte soft-skills, furnizarea de servicii de consiliere și îndrumare (consiliere pentru părinți cu privire la importanța educației terțiare și consiliere vocațională și profesională pentru elevi și studenți), organizarea de ateliere relevante și organizarea unui program de mobilitate la Iași, pentru 250 de elevi de liceu, 100 de elevi de învățământ superior din patru județe ale României: Iași, Botoșani, Galați, Vaslui, 80 de părinți / tutori de elevi și 30 de profesori de liceu.
Dezvoltarea de parteneriate transfrontaliere pentru susținerea procesului educațional prin organizarea și dezvoltarea unui eveniment al “Zilelor Angajatorilor” și a unui atelier pentru angajatori cu participarea grupului țintă și a angajatorilor / actorilor relevanți din regiunea transfrontalieră pe piața muncii, pentru 40 de reprezentanți legali ai organizații din sectorul de afaceri pentru grupul țintă.

Consolidarea cooperării instituționale prin stabilirea și semnarea a 40 de parteneriate între instituțiile de învățământ și agenții economici de pe ambele părți ale frontierei pentru a crește calitatea învățământului superior și pentru a ajuta absolvenții să dezvolte competențe relevante pentru facilitarea accesului pe piața muncii.