Activități pentru partenerii industriali

1. Târg de job-uri și internship-uri, 2 sesiuni

2. Workshop pentru crearea unui cadru pentru parteneriatul între instituțiile educaționale și angajatori, pentru îmbunătățirea calității educației prin reducerea diferenței între competențele absolvenților și necesitatea pieții muncii, 2 sesiuni
Workshop 1 – Pregătirea tinerei generații pentru piața muncii. Cerințe. Necesități. Schimbare (ce abilități măresc angajabilitatea?)
Workshop 2 – Carieră și antreprenoriat pentru tineri. Evaluarea intereselor profesionale

3. Acorduri de parteneriat cu instituțiile educaționale

Scopul proiectului este de a sincroniza sistemul de învățământ cu cerințele angajatorilor prin dezvoltarea și consolidarea capacității resurselor umane. Valoarea adăugată constă și în dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ și organizațiile din sectorul de afaceri, care își propune să încurajeze și să dezvolte o atitudine deschisă față de studenți/elevi, facilitând astfel dobândirea de competențe tehnice/de specialitate pentru membrii grupului țintă, precum și tranziția de la școală la piața muncii.

Workshop-urile în care vor fi implicați reprezentanți legali ai organizațiilor din sectorul de afaceri au scop îmbunătățirea calității și flexibilitatea programelor universitare și nonuniversitare și întărirea colaborării dintre principalele instituții publice, private și actorii academicieni pentru a crește relevanța educației pentru piața muncii și pentru a identifica decalajul dintre competențele absolvenților și cerințele pieței muncii. Organizarea workshop-urilor contribuie la dezvoltarea unor strategii și metode concrete de învățare și combatere a discriminării și segregării în educație și a inegalității pe piața muncii, pe baza discuțiilor care vor avea loc în cadrul acestor evenimente, dar și pe baza schimbului de experiență și informații de la organizațiile participante (care pot întreprinde activități complementare).

Zilele angajatorului – sesiunea 127-28 ianuarie 2022

loc desfășurare: Facultatea de Construcții și Instalații, corp Instalații

27 ianuarie 2022

10-14

Târg de job-uri si internship-uriintalniri angajatori studenti/elevi

14-16

Workshop Pregătirea tinerei generații pentru piața muncii. Cerințe. Necesități. Schimbare (ce abilități măresc angajabilitatea?)
discuții intre angajatori, cadre didactice, studenți, elevi

19-21

Networking intre reprezentanții mediului de business si reprezentanții instituțiilor de învățământ

   

28 ianuarie 2022

9-10

Concluzii eveniment

Zilele angajatorului – sesiunea 2 – 20-21 mai 2022

loc desfășurare: Universitatea Tehnică “GheorgheAsachi” din Iasi, corp T – Cladirea Rectoratului; parcare

20 mai 2022

11-16

Târg de job-uri si internship-uriintalniri angajatori studenti/elevi

spatiu amenajat în parcarea Rectoratului TUIASI

16-18

Workshop Carieră și antreprenoriat pentru tineri. Evaluarea intereselor profesionale
discuții intre angajatori, cadre didactice, studenți, elevi

sala de festivitati “Cristea Otin”, clădirea Rectoratului, parter 

18-19

Networking intre reprezentanții mediului de business si reprezentanții instituțiilor de învățământ

   

21 mai 2022

9-11

Concluzii eveniment – Hotel Moldova

Firme participante:

SA Drumuri Ialoveni
Denplastcom GROUP
ArhiPan Con
SC Foremcons SRL
Mideconduct SRL
“Braga TV” SRL
SRL Marca Asc

Activitate susținută cu colaborarea