Indicatori si rezultate finale

Indicatori finali

CodTitlu indicatorDescriere indicatorGrad indeplinire
O3.1Puncte de accesNr. puncte de acces la informație și documentare, pentru 15 licee din raionul Ialoveni, pentru a facilita accesul elevilor și cadrelor didactice la platforma e-learning și la alte resurse informaționale.100%
O3.2Persoane care beneficiază de activități de formareNr. persoane (liceeni, studenți și profesori de liceu) care beneficiază de activități de formare, adică curs de formare online; ateliere de lucru pentru profesori și vizite de studiu la angajatorii din Moldova.100%
O3.3Vizite de studiuNr. de vizite de studiu la angajatori din Moldova pentru studenții din învățământul superior.100%
O3.4Persoane care beneficiază de activități de consiliereNr. persoane (liceeni, studenți și părinți sau tutori) care beneficiază de activități de consiliere (consiliere pentru dezvoltarea carierei pentru liceeni și studenți și activități de informare pentru părinți, pentru a-și putea consilia copiii în ceea ce privește studiile ulterioare).100%
O3.5Mobilități transfrontaliereNr. mobilități transfrontaliere, pentru 100 de liceeni și 10 profesori.100%
O3.6Acorduri de parteneriatNr. acorduri de parteneriat între organizațiile din sectorul de afaceri și instituțiile de învățământ.100%
O3.7Evenimentele Zilele angajatorilor Nr. evenimente „Zilele angajatorului” (2 Târguri de internship și locuri de muncă și 2 worksop-uri cu angajatori)100%

Rezultate

RezultatDescriere rezultatGrad indeplinire
Programe de dezvoltare a competențelorScopul Programelor de Dezvoltare a Competențelor este de a forma tineri liceeni și studenți pentru îmbunătățirea competențelor și facilitarea tranziției tinerilor de la educație pe piața muncii, precum și formarea cadrelor didactice pentru creșterea calității educației.
Programele includ:
– dezvoltarea competențelor soft (dezvoltarea gândirii critice, a abilităților de comunicare, leadership, inclusiv a competențelor antreprenoriale și de dezvoltare ecologică), prin curs de formare online prin platformă e-learning, pe o perioadă de 18 luni, pentru 250 de elevi;
– atelier pentru profesori, 2 sesiuni, 3 zile, 30 profesori; și
– vizită de studiu la angajatori din Moldova pentru 30 de studenți, 2 ședințe, 3 zile.
100%
Program de consiliere și orientare profesionalăProgramul de Consiliere și Orientare Profesională ajută elevii și părinții lor atât să se cunoască mai bine în ceea ce privește profilul profesional, cât și să își dezvolte interesul pentru anumite domenii și pentru o alegere mai bună pentru viitor și pentru o mai bună integrare pe piața muncii și tranziție cu succes, de la educație la locul de muncă/piața muncii.
Consilierul oferă informații și consiliere celor 350 de elevi înscriși în învățământul liceal și superior. 250 de profiluri profesionale pentru elevii de liceu vor fi determinate prin aplicarea bateriilor de testare, pentru o îndrumare adecvată. Părinții / tutorii elevilor (80 persoane) au fost informați despre oportunitățile financiare și costurile educației în învățământul superior pentru a-și putea sfătui copiii cu privire la studiile ulterioare.
100%
Programul de mobilitate transfrontalieră „Student la Iași”Programul de Mobilitate Transfrontalieră „Student la Iași” – disponibil pentru 100 de liceeni și 10 profesori. Au fost organizate 5 sesiuni de mobilitate a câte 6 zile fiecare. Au fost prezentate 7 cursuri: „Cum înțeleg cele mai faimoase clădiri din lume”; „Tehnologii moderne de prelucrare a materialelor compozite”; „Facilitati de constructii intre necesitate, confort si tehnologie”; „Incursiune în inginerie electrică și energetică”; „Lumea fără textile”; “Evaluarea impactului asupra mediului. Cerință obligatorie pentru dezvoltarea industrială“; „Căile de comunicații și opere de artă pentru infrastructura de transport (rutier, feroviar și aerian)”. Aceste cursuri sunt disponibile și online, pe platforma e-learning.100%
Cadrul de dezvoltare a parteneriatului educaționalCadrul de Dezvoltare a Parteneriatului Educațional va oferi instrumentele pentru dezvoltarea parteneriatelor între licee și universități și/sau angajatori pentru a adapta programele școlare la cerințele pieței muncii.
Evenimentele „Zilele angajatorilor” au fost organizate prin două Târguri de internship-uri și Locuri de muncă și două workshop-uri pentru 40 de reprezentanți legali ai organizațiilor din sectorul de afaceri. Scopul acestor evenimente a fost de a crea un cadru de parteneriat între instituțiile de învățământ și angajatori, de a crește calitatea educației prin reducerea decalajului dintre competențele absolvenților și nevoile pieței muncii.
S-au semnat 40 de acorduri de parteneriat între instituțiile de învățământ și organizațiile din sectorul de afaceri, care vor fi valabile cel puțin un an școlar și vor fi actualizate cu măsuri de integrare a absolvenților, în funcție de concluziile și recomandările fiecărei întâlniri (de exemplu, stagii sau locuri de muncă disponibile).
100%